PROJEKTY Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów postanowiliśmy stworzyć biuro gdzie w jednym miejscu istnieje możliwość zaprojektowania i wycenienia budynku wedle indywidualnych wymagań klienta. Jesteśmy wysoce elastyczni wobec wymagań klienta dlatego bez najmniejszego trudu łączymy najnowocześniejsze style architektoniczne z klasycznymi wizerunkami budynków, aż po zabytkowe renowacje obiektów. W naszych projektach stosujemy najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne wybiegając daleko przed konkurencję. Wykonujemy również kompleksowe kosztorysy budowlane oraz instalacyjne, uzależnione od wymagań inwestora. Idąc dalej naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa specjalistyczne audyty energetyczne budynków jak i obecnie wymagane świadectwa charakterystyki energetycznej.
KOSZTORYSY Sam kosztorys jest dokumentem określającą wyrażoną w pieniądzu wartość obiektów lub robót budowlanych, wyliczona według ustalonych metod. Dobrze wykonany kosztorys daje Inwestorowi lub Wykonawcy możliwość zaoszczędzenia nawet do kilkunastu procent kosztów remonu czy budowy. Daje możliwość podzielenia i określenia kosztów danego etapu budowy lub remontu oraz przedstawia specyfikację kosztową różnych elementów składowych inwestycji czy wykonanych prac co pozwala na uniknięcie chaosu przy wprowadzaniu przez Inwestora zmian podczas realizacji prac. Kosztorys pozwala również na przeanalizowanie różnych wariantów rozwiązań budowlanych na każdym etapie budowy określoną w wartości finansowej. W celu państwa wygody możemy również wykonać dokładne pomiary.
INWENTARYZACJE BUDOWLANE Inwentaryzacja budowlana wymagana jest przed dokonaniem wszelkich poważniejszych zmian w nieruchomości. Przebudowa domu, wyburzenie jego części, nadbudowa, zmiana układu pomieszczeń. Każdy inwestor musi okazać aktualna dokumentację budynku w celu zilustrowania stanu istniejącego nieruchomości oraz określenia planowanych zmian. Na podstawie rysunków z inwentaryzacji budowlanej projektant jest w stanie opracować projekt przebudowy lub nadbudowy. W swej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze oprogramowanie CAD i najnowsze przyrządy laserowo - cyfrowe do pomiaru i skanowania budowli. Opracowane procedury pomiarowe, jakość i dokładność naszych inwentaryzacji spowodowały, że nasze pomiary to gwarancja jakości. Wykonujemy następujące inwentaryzacje: pomieszczeń, powierzchni, budynków, zabytków, lokali, obiektów specjalnych, ruin, budynków do rozbiórki, pałaców, wieżowców, rezydencji, willi, powykonawcze, aktualizacyjne.

Dokumentacja dostarczana klientowi:
 • rysunki wydrukowane na papierze
 • rysunki w dowolnym formacie elektronicznym
  (dwg, pln, pdf, jpg, itp.)
 • opis techniczny
 • dokumentacja fotograficzna
 • umiejscowienie mediów (gniazda, przyłącza, itp.)
 • sytuacja obiektu
 • bryły budynków w formacie 3D (opcja)
Pliki przekazujemy klientowi drogą elektroniczną oraz na nośniku fizycznym.

Dokumentacja fotograficzna:
 • fotografia cyfrowa na nośniku elektronicznym lub wydruki
 • rzut z zaznaczeniem miejsc fotografowanych oraz lokalizacji fotografa

Rodzaje fotografii:
 • archiwizacja fotograficzna obiektów
 • oferta handlowa - zdjęcia dla np. agencji nieruchomości
 • dokumentacja detali, np. uszkodzeń technicznych konstrukcji
CERTYFIKATY ENERGETYCZNE Wykonujemy certyfikaty energetyczne dla mieszkań, lokali użytkowych, domków jedno- i wielorodzinnych oraz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Posiadanie certyfikatu (świadectwa charakterystyki energetycznej) jest realizacją obowiązku określonego obowiązującymi przepisami.

Obowiązek ten wprowadza:
 • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
 • Znowelizowane Prawo Budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11. 2008r. w sprawie metodologii obliczania.


Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Obiekty nowe i przebudowywane nie będą mogły uzyskać pozwolenia na użytkowanie bez posiadania aktualnego świadectwa.

Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Umożliwia porównanie budynków i lokali ze względu na energochłonność i aspekty ekologiczne. W świadectwie energetycznym zawarte są także uwagi pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie na energię końcową. Jest to ważne szczególnie w obiektach starszych i nie modernizowanych.

Ważną informacją jest fakt, że zgodnie z Prawem budowlanym nie trzeba posiadać świadectwa energetycznego do budynków:
 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • mieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2/rok),
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Pragniemy również zachęci naszych klientów do rozwiązań na miarę naszych, ale i przyszłych czasów tzn. budowy domów energooszczędnych. W świetle coraz wyższych cen za energię oraz paliwa do ogrzania domu, wzrasta świadomość oszczędzania. Rośnie również zainteresowanie nowymi technologiami i rozwiązaniami, które zapewnią odpowiednie parametry cieplne.

Nasze biuro zwraca uwagę na aspekty energetyczne. Obecnie opracowujemy projekty domów niskoenergetycznych i tzw. domów pasywnych daleko wyprzedzające standardowe rozwiązania.
 • Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniających współczesne normy wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło (E(f) > 70 kWh/m2rok, średnio ok. 120).
 • Zapotrzebowanie na ciepło dla domów super energooszczędnych wynosi 15-70 kWh/m2rok.
 • Zapotrzebowanie na ciepło dla domu pasywnego kształtuje się na poziomie 0-15 kWh/m2rok.

Należy jednak pamiętać o tym, że wybudowanie takich domów wymaga zastosowania przemyślanych rozwiązań, odpowiednich materiałów, zaawansowanych technologicznie systemów grzewczych i wentyla-cyjnych i co bardzo istotne wysokiej kultury wykonawczej.
CENNIK Biuro "Graficad" zrezygnowało ze stałego cennika na korzyść negocjacji z klientem.

 • Cena świadczonych usług zależna jest od ilości pracy
  wykonywanej dla danego klienta.

 • Chcesz poznać przybliżoną cenę dla
  Twojej inwestycji - skontaktuj się telefonicznie
  z biurem GRAFICAD.

 • Dokładna cena jest ustalona jednorazowo,
  indywidualnie i tylko w trakcie spotkania.
PRZYKŁADOWE REALIZACJE